Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, resmi Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklamalarında bulundu. Bu bağlamda, vakıf üniversitelerin tıp fakültesi kurabilmesi için önce kendilerine ait bir hastaneleri olması gerektiğinde karar kılındı. TBMM tarafından yapılan kanun düzenlemesini açıklayan Saraç, "Tıp eğitimi açısından çok önemli olan bu yasal düzenleme ile vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirilmiştir." dedi.

ÜNİVERSİTELERDE KRİTİK GELİŞME: TIP FAKÜLTESİ İÇİN...

YÖK Başkanı Saraç'ın Twitter açıklamaları şu şekilde;

Tıp eğitiminde ihmalin müsamaha ile karşılanmasının telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açacağı malumdur. Öğrencilerimizin gerekli ve yeterli tıp eğitimi alabilmeleri için ise teorik dersler dışında, uygulamalı eğitim de alarak sağlık hizmeti sunmaları gerekmektedir.

Tıp Fakültesi bulunan Vakıf Üniversitelerinin kendi hastanelerine sahip olmasının tıp eğitimi açısından niteliği artırıcı önemli etkileri olacağı, bazı aksamaları ortadan kaldıracağı gerekçesi ile dün Meclisimiz tarafından önemli bir kanuni düzenleme yapılmıştır. 

Tıp eğitimi açısından çok önemli olan bu yasal düzenleme ile Vakıf Üniversitelerinin Tıp Fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirilmiştir.

Eğitim ve öğretimin niteliğine ve kalitesine sürekli dikkat çeken Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile hazırlanan, iktidar muhalefet değerli milletvekillerinin desteği ile Meclisimizde kabul edilen yasal düzenlemeden dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz...